دریافت فایل: پروپوزال ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروپوزال ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:فرآیند توسعه كشاورزی,توسعه کشاورزی در ایران,ترویج و توسعه کشاورزی در ایران,نحوه توسعه کشاورزی در ایران,توسعه فعالیتهای کشاورزی,ترویج فعالیتهای کشاورزی,نمونه پروپوزال کشاورزی,دانلود نمونه پروپوزال ارشد کشاورزی

دانلود پروپوزال رشته کشاورزی

ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت

بیان مسأله

می توان گفت كه رشد و توسعه بخش كشاورزی، از شاخص و محورهای اساسی توسعه ملی به شمار می رود از اینرو می توان توسعة این بخش را شرط لازم برای پیشرفت سایر بخش ها به حساب آورد. در این رابطه با توجه به اینكه ترویج كشاورزی زمینه اصلی انتقال اطلاعات جدید كشاورزی به كشاورزان و نیز انتقال نظرات و مشكلات كشاورزان به محققین و مسئولان این عرصه است مادامی كه تشكیلات ترویج قادر به انجام مسئولیت خود نباشند دستیابی به اهداف بزرگتر میسر نخواهد بود. ترویج كشاورزی مرسوم در طی سالهای گذشته در بسیاری از كشورهای جهان اعم از كشورهای صنعتی و در حال توسعه به دلیل محدودیت ها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثریت وسیعی از كشاورزان مورد انتقاد جدی بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن به عنوان تنها متولی انتقال تكنولوژی كشاورزی زیر سئوال رفته است.

علی رغم اهمیت فراوان بخش كشاورزی در اشتغال زایی، تولید درآمد و تأمین نیازهای جامعه و با سرمایه گذاری های نسبتاً وسیع كه اغلب از طریق كمكهای دولتی به انجام رسیده است. بهره وری و تولید در بخش كشاورزی با توجه به نرخ فزایندة رشد جمعیت و احتیاجات غذایی حاصله بوسیلة بخش دولتی به انجام رسیده است. به خاطر عدم انجام مطلوب كاركردهای محوله و فقدان اثربخشی هزینه ها و كارایی در واحد زمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و تغییرات اساسی نظیر اصلاح ساختاری، تمركززدایی و خصوصی سازی را در این برهه از زمان برای ترویج كشاورزی استلزام بخشیده است(قائم مقامی، 1371).از اینرو امروزه در دیدگاه ها و استراتژیهای نوین توسعه مشاركت مردم با تأكید بر نهاد های محلی جهت نیل به توسعه پایدار در بخش كشاورزی مورد توجه قرار گرفته است و به معنای دخالت همه جانبه در فرایند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد مطرح شده است.

در كشور ما نیز چندین نهاد محلی در سطوح محلی مشغول فعالیت می باشند، یكی از این نهادها شوراهای اسلامی روستایی می باشد كه بعد از انتخابات اسفند 1377 بصورت قانونی با وظایف و اختیارات متعدد شـروع به فعالیت نمودند. این نهادهای مردمی با توجه به خصوصیات ویـژه شان از جمله انتخابی بودن، محلـی بودن و غیــره می توانند در فعالیت های ترویـج كشـاورزی و سرانجـام نیل به توسعه كشاورزی نقشی ارزنـده داشته باشند. اما زمینـه ها و راهكارهای مشاركت آنها به صورت ملمـوس و عینی هنــوز مشخص و الویت بندی نشده است.

بنابراین سئوالات زیر در این زمینه مطرح می شود:

1- زمینه های مشاركت شوراهای اسلامی روستایی كنونی در فعالیت های ترویج و توسعه كشاورزی با توجه به دیدگاه ها و پارادایم های توسعه چیست؟

2- وظایف و نقش های شوراهای اسلامی روستایی در زمینه فعالیت های مربوط به ترویج و توسعه كشاورزی در چارچوب اختیارات قانونی چیست؟

3- چه راهكارهایی برای مشاركت هرچه بیشتر و مفیدتر شوراهای اسلامی روستا در فرایند ترویج و توسعه كشاورزی در آینده وجود دارد؟

4- چه موانع و مشكلاتی برای مشاركت گسترده و مناسب شوراهای اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه كشاورزی وجود دارد؟

با وجود اینكه تحقیقات زیادی در زمینه تشكلهای روستایی از جمله شوراها، مشاركت و انواع آن و انگیزه های مشاركت مردم صورت گرفته است اما تحقیق جامعی در زمینه سئوالات فوق صورت نگرفته است، و اگر هم صورت گرفته به صورت غیرمستقیم بوده است لـذا با توجه به اهمیت مسأله و محدودیت منابــع تحقیقاتی و قابلیت بالای شوراهـای اسلامـی در تـرویـج و توسعه كشاورزی تحقیق فـوق در جهت پاسخگویی به این سئوالات می باشد و منطقه مـورد مطالعه شهرستان كـوهدشت واقـع در استـان لرستـان می باشد.

کلمات کلیدی:

نظام مشارکت محلی

ترویج و توسعه کشاورزی

مشاركت شوراهای روستایی

فهرست مطالب

چكیده

فصل : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع

محدوده های تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعاریف عملیاتی

جمع بندی ونتیجه گیری

روش و نوع تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

تعیین حجم نمونه

متغیر های تحقیق

فرضیات تحقیق

ابزار تحقیق

روایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

روشهای جمع آوری اطلاعات

منابع جمع آوری اطلاعات

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی دلایل اجتماعی اعتیاد در جامعه:مواد مخدر,دانلود مقاله دلایل اجتماعی اعتیاد جوانان,دانلود مقاله عوامل اجتماعی اعتیاد,دانلود مقالات رشته علوم اجتماعی,دانلود مقالات علوم اجتماعی,دانلود مقاله بررسی دلایل اجتماعی اعتیاد در جامعه

بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک:فرسایش خاک,اشکال فرسایش خاک,فرایندهای شکل زائی,حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی فرایندهای شکل زائی حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی عوامل موثر در فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه سقز,اشکال فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه سقز,دانلود مقالات رشته جغرافیا

کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتری:جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی, مدیریت دولتی ویژه دکتری

برآورد شاخص فشردگی، تورم و پیش بارگذاری خاک های رسی- گچی در حضور ترمیم کننده ویژه:برآورد شاخص فشردگی,پیش بارگذاری,خاک های رسی گچی,ترمیم کننده ویژه,ریزدانه,محاسبه شاخص فشردگی خاک های رسی گچی,محاسبه تورم خاک های رسی گچی,محاسبه شاخص پیش بارگذاری خاک های رسی گچی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش کارکنان:مبانی نظری انگیزش کارکنان,ادبیات نظری انگیزش کارکنان,چارچوب نظری انگیزش کارکنان,فصل دوم پایان نامه انگیزش کارکنان,دانلود مبانی نظری انگیزش کارکنان,پیشینه انگیزش کارکنان,پیشینه تحقیق انگیزش کارکنان,پیشینه داخلی انگیزش کارکنان,پیشینه خارجی انگیزش کارکنان,پیشینه پژوهش انگیزش کارکنان,پیشینه نظری انگیزش کارکنان,پیشینه تحقیقات انگیزش کارکنان,پیشینه ی انگیزش کارکنان,پیشینه تحقیق درباره انگیزش کارکنان

تاریخ روابط خارجی ایران:روابط خارجی,تاریخ روابط خارجی ایران,قرارداد بین شاه تهماسب دوم و پتر کبیر,قرارداد روسیه و عثمانی در مورد تقسیم ایران,تغییر سیاست روسیه و تخلیه ایالات ایران,تسویه حساب نادر با ترکان عثمانی,آخرین جنگ نادر شاه با دولت عثمانی,روابط خارجی ایران در پایان قرن هجدهم,دانلود مقاله رشته تاریخ و علوم سیاسی با عنوان تاریخ روابط خارجی ایران,اقدامات افغ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند:مبانی نظری بسط برند,دانلود مبانی نظری بسط برند,پیشینه تحقیق بسط برند,ادبیات نظری بسط برند,فصل دوم پایان نامه بسط برند,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بسط برند,ادبیات و مبانی نظری بسط برند

جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی ):جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ:دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ,ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,خرید پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی,فروش پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی,ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ,ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش شغلی:مبانی نظری نگرش شغلی,مبانی نظری در مورد نگرش شغلی,مبانی نظری نگرش شغلی کارکنان,مبانی نظری در مورد نگرش شغلی کارکنان,پیشینه نگرش شغلی,پیشینه تحقیق نگرش شغلی,پیشینه پژوهش نگرش شغلی,پایان نامه نگرش شغلی,پیشینه تحقیق در مورد نگرش شغلی,پیشینه پژوهش در مورد نگرش شغلی,ادبیات نظری نگرش شغلی